SZKOŁA JAKO ZAKŁAD PRACY

Nie są to jednak wszystkie strony zawodu nauczycie­la. Nauczyciel jest także członkiem organizacji zwanej szkołą, a w takim razie ciążą na nim obowiązki kierownicze i organizacyjne, takie jak współ­praca z kolegami, uczestniczenie w komisjach, praca z administracją i z ro­dzicami. Od sposobu wywiązywania się przez nauczycieli w szkole z funkcji organizacyjnych w dużym stopniu zależy, jak uczniowie zachowują się i cze­go uczą. Od sposobu wywiązywania się z tych funkcji zależy w znacznej mierze kariera zawodowa nauczyciela. Zadaniem tego rozdziału jest przedstawić obraz funkcjonowania szkoły i powiązanej z nim kultury pedagogicznej. Wychodzimy przy tym z założe­nia, że szkoły są nie tylko miejscem nauki uczniów, ale także miejscem pracy ludzi dorosłych. Najpierw spojrzymy na szkołę jako na zakład pracy, potem sięgniemy do literatury, żeby pokazać zasadnicze rysy postępowania nauczy­ciela jako pracownika i wskazać czynniki, za których sprawą pewne szkoły są bardziej efektywne od innych.

Witaj u mnie! Tego bloga prowadzę od dawna, jest to moja wielka pasja. Strona dotyczy szerokiej tematyki związanej z mediami i reklamą. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do aktywnego udziału w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.