NAUCZANIE I PROGRAM

Opiszmy teraz właściwości dydaktyczne efektywnych szkół.Wysoka proporcja czasu wykorzystanego. Nauczyciele umieją zwięk­szyć proporcję czasu poświęconego na uczenie się treści programowych Niewiele czasu marnują na rozpoczęcie lekcji, gładko, nie tracąc czasu, przechodzą od jednej czynności metodycznej do następnej. Potrafią minimali­zować przeszkody wynikające z przyczyn administracyjnych.Częste i kontrolowane prace domowe. Nauczyciele zadają lekcje i spraw­dzają ich wykonanie. Sprawdzanie prac domowych i odpowiednia informacja zwrotna stanowi jedną z dróg powiadamiania uczniów o wysokich oczekiwa­niach i zainteresowaniu ze strony dorosłych.Częsta kontrola postępów uczniów. Dzięki sformalizowanym i niesfor- malizowanym sposobom kontroli nauczyciele nadzorują postępy uczniów i informują o nich uczniów i ich rodziców.

Witaj u mnie! Tego bloga prowadzę od dawna, jest to moja wielka pasja. Strona dotyczy szerokiej tematyki związanej z mediami i reklamą. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do aktywnego udziału w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.