CELE I ZAŁOŻENIA

Najważniejszym pośrednikiem w obcowaniu czło­wieka z otaczającym go światem jest oko. Wszyst­kie inne zmysły są podporządkowane wzrokowi; jednak dopiero siła ich reakcji jest miernikiem, czy to, co ujrzane, godne było uwagi.’ Najstarszą formą powiadamiania było słowo mó­wione. Wymagało jednak obecności partnera. Na­stępnie człowiek odkrył możliwość porozumiewa­nia się za pośrednictwem obrazów, a więc utrwa­lania wiadomości, życzeń i myśli. Dopiero potem pojawiło się pismo, biorące początek od znaków obrazowych. Obraz i pismo są więc niejako mową nieobecnych, wykraczającą poza teraźniejszość. Obie te formy wyrazu z upływem czasu rozdziela­ły się i stawały coraz bardziej zróżnicowane; obec­nie zalicza się je zazwyczaj do różnych zakresów przedmiotowych.

Witaj u mnie! Tego bloga prowadzę od dawna, jest to moja wielka pasja. Strona dotyczy szerokiej tematyki związanej z mediami i reklamą. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do aktywnego udziału w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.