Szkolenia

Oferta spotkań szkoleniowych w roku szkolnym 2018/2019
MIEJSCE FORMA
WOM Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130
Sz – Szkolenie

W – Warsztaty

K – Konferencja

KaWa – Katechetyczne Wykłady Akademickie

 

SKZ Sala Katechetyczna – Parafia św. Piotra i Pawła w Zawierciu,
ul. Sienkiewicza 4
SKW Sala Katechetyczna – Parafia Nawiedzenia NMP w Wieluniu, ul. Augustiańska 8a
SKR Sala Katechetyczna – Parafia św. Lamberta w Radomsku, ul. Narutowicza 2
ŚZ Aula przy parafii św. Zygmunta w Częstochowie, ul. Krakowska 1
ZSM Zespół Szkół nr 1 E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, ul. Kwiatkowskiego 18
WIT Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, ul. św. Barbary 41
TZN Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
Ze względu na przepisy RODO wymagana jest wcześniejsza rejestracja na formy organizowane przez SOD. Osoby nie zgłoszone mogą uczestniczyć w zajęciach, nie otrzymają jednak zaświadczenia.
Termin
Miejsce
Forma
Temat……………………
Prowadzący………………..
Uwagi
 

01.09.18
sobota

 

WSD

 

K

 

Katecheta wobec zagadnienia współczesnego patriotyzmu

 

ks. dr M. Sztaba

 

godz.10.00– księża,

godz.14.00 –katecheci świeccy
i zakonni

 

04.09.18
wtorek

 

TZN

 

Sz

Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty. Podstawy prawne awansu, plan rozwoju zawodowego  

D. Pisarek

 

godz.15.30
sala 202

 

06.09.18
czwartek

 

TZN

 

Sz

Rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego. Pod- stawy prawne awansu zawodowego.  

D. Pisarek

 

godz. 15.30
sala202

 

11.09.18
wtorek

 

TZN

 

K

Zmiany w prawie oświatowym  – co katecheta wiedzieć powinien. Organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019  

D. Pisarek

 

godz.15.30
sala202

 

 

13.09.18
czwartek

 

 

TZN

 

 

K

 

Zmiany w prawie oświatowym – co katecheta wiedzieć powinien. Organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019

 

 

D. Pisarek

 

 

godz.15.30
sala202

 

 

19.09.18
środa

 

 

ZS nr 1 w Myszkowie

 

 

K

 

Zmiany w prawie oświatowym  – co katecheta wiedzieć powinien. Organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019

 

 

D. Pisarek

 

 

godz.14.30

 

 

 

 

08.10.2018
poniedziałek

 

 

 

 

WIT

 

 

 

 

W

Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)Charakterystyka szkół egzegetycznych antiocheńskiej i aleksandryjskiej
 

ks. dr A. Kowalski

godz.16.00-17.45
zgłoszenie: stypulkowska.czwa@
gmail.com należy zabrać
Pismo Święte
 

Ćwiczenia biblijne
w grupach

 

dr B. Stypułkowska

 

16.10.18
wtorek

 

SKW

 

W

Przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach religii z wykorzystaniem Pisma Świętego  

dr B. Stypułkowska
dr H. Pelc

 

godz. 15.00

17.10.18
środa

 

SKR

 

W

Przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach religii z wykorzystaniem Pisma Świętego dr B. Stypułkowska

dr H. Pelc

 

godz. 15.00

18.10.18
czwartek

 

SKZ

 

W

Przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach religii z wykorzystaniem Pisma Świętego  

dr B. Stypułkowska
dr H. Pelc

 

godz. 15.00

 

22.10.18
poniedziałek

 

WIT

 

KaWA

Katecheta w konfrontacji ze współczesnymi nurtami zlaicyzowanej kultury  

dr A.  Dąbrowski

 

godz. 15.00

 

 

25.10.18
czwartek

 

 

TZN

 

 

Sz

Drogi Polaków do niepodległej ojczyzny – historia tułaczki polskich dzieci przez Syberię i Afrykę w relacji świadka wydarzeń. Uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości; ukazanie roli świadectwa w przekazie wartości, kształtowania postaw patriotycznych i życia duchowego  

 

D. Pisarek

T. Krętuś

 

 

godz.15.30
sala202

 

 

 

(UWAGA: zmiana terminu z 12.11 na 19.11 br.)

19.11.18 poniedziałek

 

 

 

WIT

 

 

 

W

Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)Jezus i kobiety
Ks. dr J. Molka godz.16.00-

17.45 zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com

należy zabrać
Pismo Święte

Ćwiczenia biblijne
w grupach
dr B. Stypułkowska
 

 

15.11.18
czwartek

 

 

TZN

 

 

W

 

Wspieranie rozwoju małej motoryki dzieci z klas I-III; ozdoby choinkowe. Propozycje ozdób na Boże Narodzenie

 

 

D. Pisarek
K. Górniak

 

godz.15.30
sala202

 

 

 

19.11.18
poniedziałek

 

WIT

 

KaWA

Katecheta wobec aktualnych wyzwań „dyktatury relatywizmu” i „kulturowej hegemoni” A. Gramsciego i marksizmu kulturowego  

dr A. Dąbrowski

 

godz. 15.00

 

3.12.18
poniedziałek

 

WIT

 

KaWA

Uczeń jako homo techno – digitalibus w procesie katechizacji. Antropologiczne aspekty teologii kultury  

dr A. Dąbrowski

 

godz. 15.00

 

 

10.12.18
poniedziałek

 

 

 

WIT

 

 

 

W

 

 

 

Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)

Egzegeza Orygenesa

 

 

ks. dr
A. Kowalski

 

 

 

godz.16.00-17.45 zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail. com

należy zabrać
Pismo Święte

Ćwiczenia biblijne
w grupach
dr B. Stypułkowska
 

 

18.01.19
czwartek

 

 

TZN

 

 

W

Trudności w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną na katechezie – jak sobie z nimi radzić? – Wymiana doświadczeń; giełda pomysłów  

 

D. Pisarek
M. Lara

 

 

godz.15.30
sala202

 

 

26.01.19
sobota

 

WSD

 

S

Służyć (z) miłością. Sympozjum katechetyczne z racji srebrnego jubileuszu sakry biskupiej bp. A. Długosza  

ks. dr  R. Ceglarek

 

godz. 9.30

11.03.19
poniedziałek

 

 

WIT

 

 

W

Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)Wezwanie do metanoi w dziele św. Łukasza
 

dr H. Pelc

godz.16.00-17.45 zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail. com

 

należy zabrać
Pismo Święte

Ćwiczenia biblijne
w grupach
dr B. Stypułkowska
 

 

14.03.19
czwartek

 

 

TZN

 

 

K

Stres szkolny i wypalenie zawodowe nauczyciela. Rozpoznawanie istotnych elementów stresu i wypalenia zawodowego; jak sobie z nimi radzić? – propozycje działań  

 

D. Pisarek

 

 

godz.15.30
sala202

 

 

19.03.19
wtorek

 

 

TZN

 

 

K

Stres szkolny i wypalenie zawodowe nauczyciela. Rozpoznawanie istotnych elementów stresu i wypalenia zawodowego; jak sobie z nimi radzić? – propozycje działań  

 

D. Pisarek

 

 

godz.15.30
sala202

 

 

20.03.19
środa

 

 

ZS nr 1 w Myszkowie

 

 

K

Stres szkolny i wypalenie zawodowe nauczyciela. Rozpoznawanie istotnych elementów stresu i wypalenia zawodowego; jak sobie z nimi radzić? – propozycje działań  

 

D. Pisarek

 

 

godz.14.30

 

 

01.04.19
poniedziałek

 

WIT

 

KaWA

Implikacje katechetyczne adhortacji  Christifideles laici” św. Jana Pawła II  

dr A. Dąbrowski

 

godz.15.00

 

 

08.04.19
poniedziałek

 

 

WIT

 

 

W

Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)Biblia i ikony źródłem duchowości maryjnej
 

ks. dr Ł. Dyktyński

 

godz.16.00-17.45 zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail. com

 

należy zabrać
Pismo Święte

Ćwiczenia biblijne
w grupach
dr B. Stypułkowska
 

 

25.04.19
czwartek

 

 

TZN

 

 

Sz

Rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, prezentacja realizacji wymagań przez nauczyciela kontraktowego  

 

D. Pisarek

 

 

godz.15.30
sala202

 

 

30.04.19
środa

 

 

TZN

 

 

Sz

Rozwój zawodowy nauczyciela mianowanego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, prezentacja realizacji wymagań przez nauczyciela mianowanego  

 

D. Pisarek

 

godz.15.30
sala202

 

06.05.19
poniedzałek

 

WIT

 

KaWA

Powszechne powołanie do świętości w życiu i apostolskiej misji katechety w świetle adhortacji „Gaudete et exsultate”  

dr. A. Dąbrowski

 

godz.15.00

 

 

13.05.19
poniedziałek

 

 

WIT

 

 

W

Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)Katecheza narracyjna św. Łukasza
 

ks. dr Ł. Laskowski

godz.16.00-17.45 zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com

 

należy zabrać
Pismo Święte

Ćwiczenia biblijne
w grupach
dr B. Stypułkowska
 

 

17.05.19
czwartek

 

 

TZN

 

 

Sz

Jak rozmawiać z uczniami o adopcji i rodzicielstwie zastępczym? Uwrażliwienie uczniów na problem sieroctwa; promowanie postaw prorodzinnych; kontekst prawny zagadnienia  

 

D. Pisarek

T. Gęsiarz

 

 

godz.15.30
sala202

 

04.06.19
poniedziałek

 

WIT

 

KaWA

Drogi i bezdroża katechetycznej interpretacji partycypacji wiernych w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej funkcji Chrystusa  

dr A. Dąbrowski

 

godz.15.00