Rekolekcje

W roku szkolnym 2018/2019 katecheci, w ramach permanentnej formacji, zobowiązani są do udziału w rekolekcjach, które odbędą się w dn. 21 – 23.06.2019 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 43 lub w rekolekcjach prowadzonych przez Zespół Nowej Ewangelizacji, które będą odbywać się w poszczególnych rejonach archidiecezji częstochowskiej. Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznych rekolekcji znajdują się w ,,Biuletynie Katechetycznym” na s. 23-24.

Zgłoszenia na rekolekcje prowadzone przez Zespół Nowej Ewangelizacji przyjmowane są tylko za pośrednictwem strony internetowej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jana Chrzciciela

Prosimy kliknąć w następujący link: https://www.sneczestochowa.org/wydarzenia. Następnie trzeba odnaleźć w tabeli rekolekcje, w których chcemy wziąć udział i kliknąć opcję ,,zapisz się” zamieszczoną w ostatniej kolumnie tabeli, kliknięcie otwiera dostęp do formularza zgłoszeniowego.